fbpx

بارداری چه تغییراتی در قسمت های مختلف بدن ایجاد میکند؟

بارداری دوره سختی است. سختی آن به دلیل تغییرات اساسی است که در آن اتفاق می افتد. این تغییرات گاها زندگی مادران را بسیار زیاد تحت تاثیر قرار می دهد. کم خوابی، اضافه وزن و ده ها نوع از این تغییرات بدن در دوران بارداری باعث می شوند، مادر، دوران سختی را تجربه کند.

تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک که در دوران بارداری برای یک خانم اتقاق می افتد، در زندگی وی منحصر به فرد است. زنان باردار در طول بارداری با افزایش ناگهانی و چشمگیر استروژن و پروژسترون، و همچنین تغییرات در مقدار و عملکرد تعدادی از هورمون ها روبرو می شوند. این تغییرات بر خلق و خوی زن باردار تاثیر می گذارد. از طرفی همچنین می تواند باعث ” مزایایی” دردوران بارداری شده و به طور قابل توجهی به رشد جنین کمک نماید. دراین زمینه برای ایجاد هماهنگی و تعادل با تغییرات هورمونی پیش آمده از تاثیر فیزیکی ورزش و فعالیت جسمانی در بدن نباید غافل شد.

پاسخی بگذارید

بستن منو