fbpx

مراقبت های ضروری بعد از زایمان

غمگینی بعد از زایمان چیست؟ طبق آمار 50 تا 80 درصد از زنان بعد از زایمان دچار دل گرفتگی و غمگینی می شوند. این افراد احساس می کنند بدون دلیل…

بستن منو