لابیاپلاستی

لابیاپلاستی یک روش جراحی برای تغییر شکل لابیای مینور می باشد. دکتر الهام آذینمهر میگوید که اقلب زنان به دنبال طبیعی کردن و زیبا کردن لابیاها بوده تا جذابیت ناحیه را افزایش دهند. به گفته دکتر الهام آذینمهر : هدف اصلی لابیاپلاستی زیبایی نبوده و تغییر ظاهر لابیاها با هدف دیگری انجام می گیرد و زیبایی هدف ثانویه می باشد.
در پرسش نامه ای که از افرادی که لابیاپلاستی را با دکتر الهام آذینمهر تجربه کردند اهداف مختلفی مانند کاهش درد در روابط جنسی، کاهش درد در فعالیت های ورزشی و بهبود ظاهر گزارش شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

Close Menu